(2000) Migración, despobación e restructuración territorial en Galiciza: Apuntamentos soiolóxicos dun proceso con Fluxos de ida e volta [SP]

Jueves 19 de octubre de 2000, por Web

Todas las versiones de este artículo: [Español]

Martínez López, M. (2000). Migración, despobación e restructuración territorial en Galiciza: Apuntamentos soiolóxicos dun proceso con Fluxos de ida e volta. In A. Saco Álvarez, M. López Viso, A. Méndez Fernández, & M. González Fernández (Eds.), Espacios e Políticas Sociais (pp. 19-40). Vigo: University of Vigo.


Na investigación interdiciplinar que estamos levando a cabo sobre a situación actual da despoboación en Galicia, a mif1a principal preocupación é a comprensión e explicación dos procesos sociais e socioecolóxicos que están implicados nese fenómeno. No presente texto vou amosar parte do marco teórico, os argumentos e as precisións conceptuais que necesita unha tarefa coma esa. Só, moi sintética e tanxencialmente, exporei algúns dos resultados empíricos obtidos da análise de entrevistas e grupos de discusión con mulleres campesiftas que non emigraron e con grupos de neo-rurais que moi puntualmente repoboaron o rural galego.