(1995) Participación dende abaixo. Espacio social, cultura, economía e política no urbanismo do casco vello de Vigo [SP]

Viernes 1ro de diciembre de 1995, por Web

Todas las versiones de este artículo: [Español]

Martínez López, M. (1995). Participación dende abaixo. Espacio social, cultura, economía e política no urbanismo do Casco Vello de Vigo [Participation from below. Social space, culture, economy and politics in the urban planning of the historical centre of Vigo]. Cooperativismo e Economía Social, 12: 85-117.


No marco dun estudio sociourbanistico máis amplo, recóllese aquí un exemplo do papel que pode xoga-la participación veciñal na planificación urbana. Esta participación adquire o tratamento de necesidade social: é o medio que as clases máis desfavorecidas teñen de garantir a resistencia á exclusión social e mesmo a explulsión fisica cara ás periferias da cidade. Faise tamén un traballo de sistematización das distintas dimensións da participación, diferenciando seis: participación decisoria, constructiva, retro-controladora, co-xestionista, descentralizadora e implicativa.