(1996) Reconstruíndo cooperativas de vivendas: elementos organizativos, de método e de reflexión [SP]

Domingo 1ro de diciembre de 1996, por Web

Todas las versiones de este artículo: [Español]

Martínez López, M. (1996). Reconstruíndo cooperativas de vivenda: elementos organizativos, de método e de reflexión [Housing coopeatives: organisation, methods and theory]. Cooperativismo e Economía Social, 13: 71-90.


Preséntanse as cooperativas de vivenda como fórmula que permite atalla-la problemática actual asociada ós altos prezos das promocións públicas e á escasa dimensión das promocións públicas de vivendas sociais, que mantén a moitos colectivos sociais en condicións de infravivenda ou retrasando a súa emancipación familiar. O artigo articúlase como guia práctica que explica, a un tempo, cales son as carácteristicas deste tipo de iniciativa cooperativizada e cales son os pasos consecutivos que hai que seguir para levalas á práctica, recollendo as distintas alternativas posibles e abordando os níveis de participación cooperativa e de xestión financeira básicas.